Regler för Sågning av Taklister 90º


Den här sidan har blivit den mest populära på den här sajten. Om någon känner sig
manad att utreda ämnet närmare: Maila gärna!a) För Utåtriktade Hörn (utåt från rummet).


Håll listen i geringslådan/vinkelsågen närmast dig och så som den
skall sitta mot väggen upp och nervänd .Ytan som ligger mot taket
när du håller upp listen som den skall sitta, skall nu ligga neråt.

Välj sågvinkel vänster eller höger med tanke på att nederdelen av 
listen (närmast dig) skall sticka ut längst från den riktning listen
kommer mot hörnet.

Mätning av listers längd för ipassning görs mot nederkanten, närmast
dig när du lagt listen i geringslådan.

Spänn fast listen när du sågar för att undvika skarvar.
Restvinklar går ej att använda.
b) För Inåtriktade Hörn (inåt mot rummets mitt).


Lägg listen i geringslådan/vinkelsågen på samma sätt, men nu skall du 
välja sågvinkel med tanke på att överdelen av listen skall sticka ut längst 
från den rikting listen kommer mot hörnet.


Startsida på den här Sajten - www.lmwl.se
Läs bl.a. om Thomasevangeliet, Interaktiv Fiktion och turism mellan
Vänern och Vättern på bl.a. Kinnekulle.