7 Saker att känna till om Teckensnitt

Här är sju saker att känna till om teckensnitt baserad på
"Typografisk Handbok" av Christer Hellmark.1. Antikva och Sanserif


Teckensnitt delas in i två huvudgrupper; Antikva och Sanserif.
Skillnaden mellan dessa är att Antikva har små tvärsträck som kallas
för serifer.

                                  H    H

Antikvan är den mest använda bokstavsformen. Sanserifen lanserades under 
förra seklets första decennium som en ersättning för de gamla bokstavs-
formerna, men lyckades inte ersätta Antikvan.
Skälet var att det visade sig att Sanserifen vanligtvis inte är lika lättläst i längre
texter. Seriferna i Antikvan är inte bara prydnad utan bidrar till läsbarheten genom
att dom ger ögat en klar baslinje att följa och bokstäverna unika detaljer.
I boktryck är det därför vanligare med Antikva för brödtext.
Men, i rubriker och kortare budskap på affischer, skyltar, bildtexter och
tabeller ser man ofta Sanserif. Där kan dess enkla och tydliga form komma
till sin rätt.   

För text som skall visas på bildskärmar kan också sanserifen vara lämpligare.
Bildskärmens låga upplösning i jämförelse med tryckmaterial gör att seriferna
lätt ger teckensnittet ett grötigt och otydligt intryck.

Ett teckensnitt som ser bra eller dåligt ut på skärmen kan ge motsatt 
intryck utskrivet!
2. Teckensnitt i Windows

Naturligtvis är det inte enbart seriferna som påverkar läsbarheten. Det finns bra
och dåliga teckensnitt inom båda huvudgrupperna och hur ett teckensnitt uppfattas
är mycket beroende av sammanhanget i vilket det används.
Ett av de mest populära teckensnitten är Times New Roman.
Det skapades åt tidningen Times av Stanley Morrisson 1932 då de ville byta
utseende. Idag ser man det med små variationer överallt. Det är kompakt
och utrymmessparande med god läsbarhet ned på små teckengrader.
I Windows är det standardteckensnitt och du läser det just nu. Till skillnad från
många andra antikva så är det lättläst både i tryck och på bildskärm.

                            Times New Roman  

Ett annat vanligt teckensnitt i Windows är Arial som skapats på beställning av
Microsoft för att vara lättläst på bildskärm.

                            Arial - Windows

Här är andra standardteckensnitt som följer med Windows:

Courier
Andale Mono
Trebuchet
Georgia
Verdana
Comic Sans
Arial Black
Impact
              

             
Med många program, t.ex. Office-paketet följer det med teckensnitt som installeras i 
windows-katalogen fonts. 3. Storlek - Grad


En annan viktig faktor för läsbarheten och det intryck som ett teckensnitt ger - är graden
dvs storleken på teckensnittet

        Flygande Bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.
                      Flygande Bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.
                           Flygande Bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.
                                 Fly.gande Bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.
                                         Flygande Bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.
                                              Flygande Bäckasiner söka hwila på mjuka

När man väljer storlek för brödtext så är man med tanke på läsbarheten begränsad till
en normalstorlek på 8-11 punkter.
Undrar du över valet av text? Det är en mening som har användts av tryckare för att testa 
teckensnitt med tanke på att den innehåller nästan hela alfabetet. I engelsktalande länder
använder man; "The quick brown fox jumps over the lazy dog" och i Sverige har man
i typprov även använt "Quousque tandem abutere, Catilina, paientia nostra?" (Hur länge,
Catalina, ska du pröva vårt tålamod?".

4. Vanliga Teckensnitt

Under de senaste 50 åren har i Europa ett femtiotal teckensnitt blivit standard för
brödtext. I dagstidningar, tidskrifter och böcker hittar man dessa. De är alla
antikva och bland de populäraste är Times, Baskerville, Garamond, Berling,
Caslon, Century Schoolbook, Palatino och Ideal News.

        Garamond


5. Öppna och Slutna Sanserifer

När man använder sanserifer så kan man tänka på att öppna sanserifer ofta är mer
lättlästa än slutna.

Öppna: News Gothic, Esseltub, Myriad, Bell Gothic

                  News Gothic

Slutna: Helvetica, Univers, Futura, Avantgarde6. Indelning

Inom svensk grafisk utbildning använder man sig av en teckensnittsindelning i sju klasser;
Geralder, Didoner, Realer, Linjärer, Mekaner, Scripter och Extremer.
Dessa indelar teckensnitten enligt särskillda regler efter deras form. Internationellt använder 
man sig av ännu fler klasser.

Själv så valde jag den här indelningen när jag skrev ut exempel på mina tecken-
snitt:

* Normala   
* Outline      
* Bold
* Handstilar
* Frakturer, Uncial, Textat
* Art Deco
* Dingbats
* Anfanger
* Moderna
* Comic
* Dekorativa
* Monumentala


Outline är teckensnitt som är ofyllda. Endast ytterlinjer.
Bold är teckensnitt med breda staplar. Tjocka.
Frakturer är de gamla stilar baserade på skrift med bredpenna som användes
i tryck in på 1800-talet.
Uncial är en av de äldsta bokstavsformerna, som användes 100-600 e.Kr.
Art Deco är en ganska bred grupp som jag använde för teckensnitt som anknyter
till Art-Deco rörelsen på 20-30-talet.
Dingbats är teckensnitt som innehåller bilder istället för bokstäver.
Anfanger är teckensnitt avsedda för begynnelsebokstäver.
Comic är teckensnitt i serietidningsstil.
Monumentala är teckensnitt som ofta har ett stort teckenmellanrum och enbart versaler (egen definition).
Art Deco, Moderna och Dekorativa är tre grupper där jag placerade teckensnitt
vars stil jag tyckte passade in där. Inte någon exakt definition med andra ord.


7. Kerning och Anti-Alias


När man använder teckensnitt på datorn så är det några termer som kan vara bra att
känna till; kerning och anti-aliasing.

Kerining innebär att bokstäver flyttas i sidled för att få teckenavstånden i ett ord att se
jämnare ut. De flesta teckensnitt innehåller osynliga kerningstabeller för hur avstånd i olika
bokstavskombinationer skall förändras (breddvärderna). Oftast minskas avstånden.
Alla bokstäver har en normalbredd i ett teckensnitt på datorn och plockas ihop som
klossar. På en skrivmaskin har alla bokstäver samma bredd. Ett i är lika brett som ett m.

Anti-alising innebär att bokstäver i ett teckensnitt på skärmen får gråa punkter i kanterna
mot bakgrunden, så att dessa flyter ihop. Detta kompenserar för skärmens låga upp-
lösning. Se inställningarna för teckensnitt i din Windows-version.

Alla teckensnitt som används på datorer idag är skalbara, så man kan ändra storleken
utan att de blir kantiga. I PC finns True Type-teckensnitt i C:\Windows\Fonts, Adobe-
teckensnitt i \psfonts.

Till Startsidan