Om Kinnekulle

Kinnekulle är det mest kända av de västgötska platåbergen. Berget ligger 
ca 15 km NO Lidköping utmed Vänern. Det har en terassformad profil
beroende på hårdheten hos de olika bergarterna sandsten, alunskiffer,
kalksten och lerskiffer. Överst ligger en kalott av diabas som formar
högkullen. Den näringsrika berggrunden har gett Kinnekulle en mycket
varierad natur där jordbruksmark, ängar och naturbetesmark omväxlar
med lövlundar och blandskogar. Här och var skär kalkbrott in i land-
skapet från tiden då man bröt kalk till jordbruket. Kinnekulle var förr
i tiden känt för sina många körsbärsträd och folk från trakten runt
omkring åkte då upp på berget på bärsöndagar.

Kinnekulle har fem herrgårdar: Råbäck, Hällekis, Blomberg, Trolmen och
Hönssäter. På bergets sydöstra sida ligger samhällena Husaby och Kinne-
Kleva. Uppe på berget: Österplana, Medelplana och Västerplana. Norr
om berget ligger det större samhället Hällekis. Söder om: Källby.
Högkullen är en brant upphöjning på bergets norra del.

Källa: Värt att Se i Sveriges Natur

                       Minnesknep: USA Kl. 3

Vägvisaren till Kinnekulle - Läsvärd!

Om Kinnekulles Bärsöndagar

Tillbaka till föregående huvudsida om Kinnekulle!