Diabetes och C-Peptid

Skador på ögon, njurar och nervsystem är komplikationer som kan uppstå vid ungdomsdiabetes. 
Men, tack vare en förbättrad diabetesvård så har riskerna för dessa tack och lov minskat betydligt.
I GP 12/3-98 fanns en artikel om en upptäckt som gjorts av forskare vid Karolinska Sjukhuset i
Solna som kanske skulle kunna minska riskerna för dessa ytterligare samt återställa den 20% 
nedsättning av konditionen som diabetiker har.
De hade funnit att ämnet c-peptid, vilket produceras samtidigt som insulin i bukspottkörteln. och som 
tidigare bara betraktats som en slaggprodukt, har funktioner som kan skydda mot komplikationer vid 
diabetes. Sedan dess har det gjorts försök med testpersoner, och på sikt skulle c-peptid bli tillgängligt 
i tablettform eller som injektionsvätska  för diabetiker.

Ett svenskt forsknings- och bioteknikföretag har startats; Creative Peptides Sweden AB.
Men, det har inte hänt något på länge nu.

Artikel från tidningen Diabetes på Diabetesförbundets hemsida:
http://www.diabetes.se/tidning/00_1/artikel3.html